Thaimoneyguide.com สายด่วน!!! 087-1717541 หรือส่งเมล์ มาที่ thaimoneyguide@gmail.com เพื่อนคู่คิดทางการเงินให้คำปรึกษาแก้ปัญหาด้านการเงินครบวงจร 

ยินดีตอบคำถามทางอีเมล์ทุกๆ คำถาม ปัญหาของคุณ มีคำตอบ  หรือสมัครสมาชิกในช่องสมัครสมาชิกเพื่อลุ้นการเป็นสมาชิก VIP ฟรีทันที

 

Member Login

Username

Password


forget password
Member Registration

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกฟรี...! เพื่อลุ้นรับหนังสือเคล็ดลับขจัดปัญหาการเงินฟรี ทันที รวมถึงถาม-ตอบปัญหาการเงินอย่างละเอียดยิบ พร้อมรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

เมนูหลัก

บริการเรา

บทความ

สาระดี

รวมลิงค์ธนาคาร

ธ.กรุงเทพ                    
ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงไทย
ธ.เกียรตินาคิน
ธ.แห่งประเทศไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.นครหลวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี
ธ.ยูโอบี
ธ.ธนชาติ
ธ.ทหารไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.อาคารสงเคราะห์

ธ.ทิสโก้               

ธ.พัฒนาวิสาหกิจ   

ธ.เพื่อการส่งออก-นำเข้า

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ธ.ไอซีบีซี

ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธ.เพื่อการเกษตร-สหกรณ์

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Welcome to thaimoneyguide ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ไทยมันนี่ไกด์ เวปไซต์ที่ปรึกษาด้านการเงิน สำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือกำลังเริ่มที่จะลงทุน ให้คำแนะนำโดยที่ปรึกษาและทีมงานมืออาชีพ เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี สนใจบริการติดต่อเรา 087-1717541 คุณจิ๊ก ** ซื่อตรง จริงใจในบริการ ** จดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิคส์เลขที่ 3360101167522

 

                       
แบ่งปัน


ข่าวสาร-ข้อมูล-แสดงความคิดเห็นสำหรับสมาชิก
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนใช้เว็บบอร์ดนะคะ


คลังความรู้เรื่อง เงิน เงิน ทอง ทอง

คลังความรู้เรื่อง เงิน เงิน ทอง ทอง
บริหารหนี้และกู้ทำธุรกิจ > ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ต้องรู้อะไรบาง > เราควรขอวงเงินสินเชื่อประเภทใดดี ธนาคารมีวิธีการจัดการวงเงินสินเชื่ออย่างไร
เราควรขอวงเงินสินเชื่อประเภทใดดี ธนาคารมีวิธีการจัดวงเงินสินเชื่ออย่างไร
     การทำธุรกิจในแต่ละช่วงของวงจรธุรกิจนั้น ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการก็ต้องมีการวางแผนการเงินก่อนเริ่มต้นธุรกิจ  เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
  พอเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วก็ต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน  เมื่อธุรกิจดำเนินได้สักระยะหนึ่งมีผลประกอบการดีขึ้น เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
 ทำให้มีความต้องการขยายกิจการ จึงมีความจำเป็นต้องมองหาเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และหาแหล่งสนับสนุนในด้านเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไป
     สิ่งสำคัญที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าในแต่ละช่วงวงจรธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเติบโตขยายกิจการเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และก้าวไกลอย่างมีศักยภาพ
เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด ซึ่งการลงทุนในการทำธุรกิจนอกจากเงินทุนส่วนตัวของผู้ประกอบการเองแล้วอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องระดุมทุนหรือกู้ยืมเงินเพิ่ม การกู้ยืมเงินถ้าไม่กู้ยืมจากกรรมการ หุ้นส่วน
 ญาติพี่น้องแล้ว ธนาคารก็เป็นแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุด  นำเชื่อถือที่สุดมีการจัดการทางด้านการเงินที่ครบวงจร ดอกเบี้ยที่จ่ายไปก็มีหลักฐานสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย
  มีเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งปัจจุบันธนาคารยังทำหน้าที่เป็นองค์กรแห่งความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกด้วย  ปัญหาของผู้ประกอบการมือใหม่ หรือทำธุรกิจแบบครอบครัว
เวลามาติดต่อขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร มักจะไม่ได้วางแผน หรือเตรียมความพร้อม  เช่น ไม่ทราบว่าจะต้องขอวงเงินสินเชื่อประเภทใด และวงเงินเท่าไรจึงเหมาะสมต่อความจำเป็นในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
 หากธุรกิจต้องการเงินทุนหมุนเวียน แต่ไม่ขอเงินทุนระยะยาว หรือต้องการเงินลงทุนระยะยาว หรือต้องการเงินลงทุนระยะยาว แต่ไปขอเป็นเงินทุนหมุนเวียน  ก็จะทำให้การบริหารทางด้านการเงินผิดพลาด
 อีกทั้งหากจัดวงเงินสินเชื่อน้อยกว่าความต้องการของธุรกิจก็จะทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง หรือหากจัดวงเงินสินเชื่อมากเกินไป ก็จะเป็นภาระทำให้กิจการมีหนี้สินมากเกินไป
 และที่สำคัญอาจมีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากการทำธุรกิจ และก่อให้เกิดความเสียหายได้ในที่สุด
สำหรับโครงสร้างเครดิตที่จำเป็นต่อธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2ประเภท ได้แก่
1.  เงินทุนหมุนเวียน  ซึ่งเป็นเงินทุนระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี ใช้สำหรับเสริมสภาพคลองกรณีธุรกิจต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการเนื่องจากยอดขายโต
 การให้เครดิตเทอมแก่คู่ค้า การสต็อกวัตถุดิบ ฯลฯ ผู้ประกอบการควรขอเป็นวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (โอ/ดี) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (พี/เอ็น)
 วงเงินจะพิจารณาจากแหล่งที่มา และแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน (Sources & Uses of Funds) 
2.  เงินทุนระยะยาว  เป็นเงินทุนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีผู้ประกอบการต้องการเงินลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น ซื้อเครื่องจักร
 ปรับปรุงสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ประกอบการควรขอเป็นเงินกู้วงเงินไม่เกิน 80% ของราคาซื้อ
การประมาณการความต้องการเงินทุนของผู้ประกอบการ
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน           
ลูกหนี้การค้า                                                    xx
สินค้าคงคลัง                                                     xx
รวมสินค้าทรัพย์หมุนเวียนที่ต้องใช้ไป                  xx 


แหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า                                                    xx       
เงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกับธนาคาร                           xx
เงินยืมหมุนเวียนที่ต้องการเพิ่ม                            xx               
รวมเงินทุนหมุนเวียนที่ได้มา                               xx


แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนระยะยาว    
ที่ดิน อาคารโรงงาน                                           xx
เครื่องจักร                                                        xx
รวมสินทรัพย์ถาวร                                            xx


 แหล่งที่มาของเงินทุนระยะยาว 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกับธนาคาร                           xx
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ต้องการเพิ่ม                            xx
เงินทุนของกิจการ                                              xx
รวมเงินทุนระยะยาว                                          xx


        จากตารางข้างต้นนี้ เงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นเงินทุนระยะสั้น จะต้องจัดประเภทวงเงินสินเชื่อเป็นวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (โอ/ดี)
 ซึ่งตามระเบียบวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกำหนดให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ สามารถใช้วงเงินทุกธนาคารรวมกันได้ไม่เกิน  30ล้านบาท
 หากธุรกิจต้องการมากกว่านี้ ก็จะให้เป็นรูปของวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (พี/เอ็น) แทนสำหรับจำนวนวงเงินที่จะจัดให้พิจารณาจากแหล่งที่มา
และแหล่งที่ใช้ไปของเงินลงทุน (Sources & Uses of Funds) ตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนจะใช้ไปกับการให้เครดิตเทอมลูกหนี้
 และสินค้าคงคลัง ส่งแหล่งที่มาของเงินทุน จะได้จากเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ดังนั้น วงเงินที่จะจัดให้หรือควรขอวงเงินกับธนาคารจะเท่ากับส่วนต่างของแหล่งที่ใช้ไปกับแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียน
ในทำนองเดียวกันเงินทุนระยะยาว  จะจัดประเภทวงเงินสินเชื่อเป็นเงินกู้แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนระยะยาวจะใช้ไปกับที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร ส่วนแหล่งที่มาของเงินทุนระยะยาว
 จะได้จากเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอยู่เดิมกับธนาคาร รวมกับเงินทุนของกิจการ จำนวนเงินที่จะจัดให้หรือควรขอวงเงินกับธนาคารจะเท่ากับส่วนต่างของแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนระยะยาวกับแหล่งที่มาของเงินทุนระยะยาว
 (**ประเภทวงเงินต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้ประกอบการด้วย)

โดย ไทยมันนี่ไกด์ 2012-02-10 10:04:45 [IP : 171.4.20.xxx]

ความคิดเห็น
You can gift Replica Prada handbags to anybody, not just your lady. You can gift Replica Prada handbags to you mom or sister, as Chanel is the all time favorite of every woman. So you can gift each one of their choice as Chanel replicas are easily available on any genuine online Replica Prada handbags store.Which gift can be as wonderful as Replica louis vuitton handbags?Most of the genuine online stores selling Replica watches have the picture of the original watch While shopping for a fake
Tag Heuer watches online, you must carefully look at its picture.
33
By (649) 2013-03-06 15:09:11 [IP : 113.65.129.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

กระทู้ที่ใช้ข้อความไม่เหมาะสมอาจถูกลบโดยไม่ต้องเตือน

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]                                                                          

       

ผลงาน

ทำไม..! ต้องใช้บริการเรา ?
ผังการทำงานร่วมกับลูกค้า
ผลงานที่ลูกค้าประทับใจ
สำเร็จได้เพราะเหตุใด

 

เกร็ดอาชีพ

ธุรกิจ SME. 
เริ่มต้นอาชีพ...ง่ายนิดเดียว
ผลงานไอเดีย...ขายได้จริง
แหล่ง...เงิน...กู้

 

เรียนรู้

วิธีการเดินบัญชี
วิธีจัดการหนี้
เปลี่ยนทัศนคติแล้วการเงินดีขึ้น 
เตรียมตัวอย่างไร.? ให้กู้สำเร็จ

  

ทำบุญเพิ่มโชค

ธรรมะ สร้างงาน สร้างเงิน 
บริจาคเพื่อเด็กกำพร้า
บริจาคเพื่อสัตว์พิการ
ศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

เป็นสมาชิกอย่างไร

     กฏหมายธุรกิจ

          ดัชนีหุ้น

ข่าวหุ้น Money

       ราคาทองคำ

Currency Exchange

ยูทูปน่าสนใจ

แก้ไขปัญหาการเงินเบื้องต้น

Link 2

Link 3

รวมลิงค์ธุรกิจ

วัดระดับความรู้เรื่องเงิน

        ไปรษณีย์

ข้อมูลผู้เข้าชม

   สถิติวันนี้

168 คน

   สถิติเมื่อวาน

275 คน

   สถิติเดือนนี้
  สถิติปีนี้
  สถิติทั้งหมด

5945 คน
21819 คน
2706498
คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-11

        

 
Copyright (c) Thaimoneyguide . All right reserved.   Designed by: ThemZa